Доступ до публічної інформації

         Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

         1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

         2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

         3. Запит на інформацію повинен містити:

             прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

             загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу невідомо);

             підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

          4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає управління освіти Краматорської міської ради або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

          5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє управління освіти Краматорської міської ради, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

          Запит на інформацію може бути поданий:

          за телефоном (0626) 41 76 67

          на поштову адресу: 84307, м. Краматорськ, вул. Благодатна, 80 (на конверті зазначити "Інформаційний запит");

          на електронну адресу: [email protected]

          особисто за адресою: м. Краматорськ, вул. Благодатна, 80

          Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

          У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.