Оціни свої досягнення

 оціни свої досягенення


 

Початковий рівень

 • Я виконую завдання тільки тоді, якщо мені декілька разів пояснять, як його робити.

 • При виконанні завдання копіюю зразок і можу виконати завдання тільки за зразком.

 • Шукаю інформацію в підручнику, тексті тільки тоді, якщо мені вкажуть орієнтир: малюнок, порядковий номер речення, слово - підказку. 

 • Можу розказати  тільки  частину  інформації,частково порівняти й знайти спільне, якщо у мене будуть перед очима підказки, малюнки.

 • Можу порівняти результат своєї роботи із зразком, якщо мені запропонують питання, які допоможуть зрозуміти, правильно я виконав/виконала завдання чи ні. 

 

Середній рівень

 • Я самостійно виконую завдання, але користуюсь зразком або уточнюю, як його робити.

 • Можу порівняти, назвати спільне й відмінне, розділити на групи, але орієнтуюсь на роботу інших або потребую уточнення у вчителя.

 • Самостійно шукаю інформацію із різних джерел і можу її відтворити у вигляді тексту, схеми, малюнка, але за зразком або з допомогою вчителя.

 •  Коментую й перевіряю правильність виконання завдання за зразком або пам’яткою, шукаю й виправляю помилки за допомогою підказок учителя або однокласників.             

 

 •  


 

Достатній рівень

 • Я самостійно виконую завдання за зразком.

 • Можу самостійно порівняти, назвати ознаки,розділити на групи , знайти спільне й відмінне об’єктів.

 • Вдало використовую свої знання і уміння для виконання завдань.

 • Самостійно знаходжу інформацію з різних джерел і використовую її для створення тексту, малюнка, схеми, проєкту.

 • Пояснюю порядок виконання завдань, за потреби ставлю питання. Наводжу приклади, які доводять, що я розумію завдання.

 • Контролюю правильність виконання завдання,перевіряю свою роботу,знаходжу й виправляю помилки.

 • Роблю висновки про успішність моєї роботи.

 

                 Високий рівень

-Я самостійно виконую завдання.

- Можу у завданні самостійно знайти об’єкти для порівняння,визначити, що спільне й відмінне,розділити на групи й пояснити чому.

- Вдало використовую свої знання й уміння не тільки для виконання завдань, а й при вивченні нового.

- Знаходжу потрібну мені інформацію з різних джерел, оцінюю її достовірність і використовую для створення текстів, схем, діаграм, проєктів, малюнків.

 - Можу прогнозувати результат своєї  роботи, ставлю питання щодо виконання завдання й пропоную свої відповіді. Порівнюю результат із прогнозованим, роблю висновок і оцінюю роботу. Якщо виникли труднощі, самостійно вирішую, як їх подолати, планую свої дії, самостійно виправляю помилки.

 

Оціни свою письмову роботу

Початковий рівень – робота виконана частково, я припускаюсь багатьох помилок , але самостійно не можу їх виправити. Списую готове завдання, але можу його пояснити частково.

Середній рівень – робота виконана повністю, але трапляються помилки, частину яких я можу виправити самостійно або за допомогою вчителя.

Достатній рівень – робота виконана повністю, помилки знаходжу й виправляю самостійно і можу пояснити, чому помилився, але іноді потребую допомоги.

Високий рівень - робота виконана повністю, а також творче завдання, якщо таке було. Помилки виправляю самостійно, застосовуючи знання й уміння, можу пояснити, у чому помилка , як її виправити.